Góc học sinh

Liên đội tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

Liên đội tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Câu lạc bộ trống Đội

Về việc tham gia luyện tập

 

Ảnh Liên Đội
Cắm trại hè
Cắm trại hè

Liên kếtSỰ KIỆN APEC

ĐỊA CHỈ: Quốc lộ 1A, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511 3846068.
Email: thhoaphuoc1.hv@gmail.com