Góc học sinh

Liên đội tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

Liên đội tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời"

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động được tổ chức hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Ngày hội "Thiếu nhi Đà Nẵng với chương trình thành phố 4 an"

Ngày hội "Thiếu nhi Đà Nẵng với chương trình thành phố 4 an"

Thực hiện theo công văn số 89/KH-PGDĐT ngày 16/2/2017; Kế hoạch thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" trong ngành giáo dục Huyện Hoà Vang năm 2017; Thực hiện công văn số 11/KH-HĐĐ ngày 10/3/2017 về việc tổ chức Hội thi "Thiếu nhi Đà Nẵng với chương trình thành phố 4 an". Sáng ngày 17/4/2017 Liên đội Trường Tiểu học Hoà Phước, tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Chúng em với thành phố 4 an".

Hội trại "Chào hè"

Hội trại "Chào hè"

Hè 2013 thật sự có ý nghĩa với học sinh trường tiểu học Hòa Phước ....

 

Ảnh Liên Đội
Cắm trại hè
Cắm trại hè

Liên kếtSỰ KIỆN APEC

ĐỊA CHỈ: Quốc lộ 1A, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511 3846068.
Email: thhoaphuoc1.hv@gmail.com