Các vòng thi ViOlympic Toán bằng tiếng Việt năm học mới 2015 - 2016 (dự kiến) như sau: